DVD Selnica » Novosti

Novosti

Poplava u Donjem Zebancu

Dana 31.3 2013 zaprimljena je dojava o ugroženosti kuća gdje su trojica vatrogasaca izašli na teren (Kocijan Andrejas, Peras Dušan i Kordiš Ivica).  Prilikom intervencije ispumpana su dva podruma te je ispumpana voda iz dvaju potoka koja je ugrožavala izljevanem prema kućama. Intervencija je trajala od 7:30 pa do 13:30

DVD Selnica na internetu

Poštovani članovi i prijatelji, Dobrovoljno vatrogasno Selnica želi vam se još više približiti i upoznati vas sa radom društva kao i opasnostima i prevencijom od požara. Zbog toga izradili smo i ovu internet stranicu, koju ćemo se truditi stalno održavati i nadograđivati je novostima i podacima koji su vezani uz naše društvo. Predsjednik društva: Andrejas Kocijan

1 2 Stranica 2 od 2