DVD Selnica » poplava

Postovi sa oznakom: poplava

Poplava u Donjem Zebancu

Dana 31.3 2013 zaprimljena je dojava o ugroženosti kuća gdje su trojica vatrogasaca izašli na teren (Kocijan Andrejas, Peras Dušan i Kordiš Ivica).  Prilikom intervencije ispumpana su dva podruma te je ispumpana voda iz dvaju potoka koja je ugrožavala izljevanem prema kućama. Intervencija je trajala od 7:30 pa do 13:30

Stranica 1 od 1